อัตราค่าจ้างงานถ่ายภาพ

ครึ่งวัน (เช้า) ครึ่งวัน (บ่าย/เย็น) เต็มวัน
งานพิธีแต่งงาน 15,000
ชั่วโมง
15,000
ชั่วโมง
25,000
ชั่วโมง
งานพรีเว็ดดิ้ง - - 25,000
ชั่วโมง
งานกิจกรรม 3,000
6 ชั่วโมง
3,000
6 ชั่วโมง
5,000
12 ชั่วโมง
งานรับปริญญา 3,000
6 ชั่วโมง
3,000
6 ชั่วโมง
4,500
12 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ